PULSUZ-PARASIZ

sif. dan. Pulsuz. Pulsuz-parasız adam.
// Zərf mənasında. Havayı, məccani, pulsuz.
Çox adamın inanmağı gəlmirdi ki, lütün birinə pulsuz-parasız torpaq verələr. Mir Cəlal.

PULSUZ
PULSUZLAMA

Digər lüğətlərdə