PUNKTİRLƏMƏ

Punktirləmək”dən f.is.
PUNKTİ́R
PUNKTİRLƏMƏK

Digər lüğətlərdə