QÜRBƏT

qəriblik, yad ölkə; yaxınlıq.
QÜDSİYYƏ
QÜRBƏTALI

Digər lüğətlərdə