QÜRBƏT

QÜRBƏT1

ə. 1) yaxın olma; yaxınlıq; 2) qonşu olma; qonşuluq; 3) civar, ətraf.

QÜRBƏT2

ə. 1) qəribəlik, yad ölkədə olma; 2) xarici ölkə, yad yer.

QÜRABİYYƏ
QÜRBƏTKEŞ

Digər lüğətlərdə