QƏDDARANƏ

ə. və f. qəddarcasına, mərhəmətsizcəsinə, insafsızcasına.

QƏDDAR
QƏDDARƏ

Digər lüğətlərdə