QƏFLƏT YUXUSUNA GETMƏK

ətrafında baş verənlərdən bixəbər olmaq, cərəyan edən hadisələrə diqqət yetirməmək.

QƏFƏSƏ DÜŞMƏK
QƏFLƏT YUXUSUNDAN AYILMAQ (OYANMAQ)