QAÇANI QOVMAMAQ

mərhəmətli olmaq, bağışlamaq; ~ basdığını kəsməmək.

QAÇAQ SALMAQ
QADAQDA SAXLAMAQ