QABIRĞASINA DÖŞƏMƏK

bərk danlamaq, töhmətləndirmək, tənqid etmək; ~ canına döşəmək, gönünə döşəmək.

QABIRĞASI QALIN OLMAQ
QABIRĞASINDAN ÇIXARMAQ