QABIRĞASINDAN ÇIXARMAQ

bax: kürəyindən çıxarmaq.

QABIRĞASINA DÖŞƏMƏK
QABIRĞASININ QALIN YERİNƏ SALMAQ