QABAĞINA KÖTÜK İTƏLƏMƏK

mane olmaq, irəli getməsinin və inkişaf etməsinin qarşısını almaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək), qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq).

QABAĞINA KEÇMƏK
QABAĞINA QATMAQ