QABAĞINA QOZ QOYMAQ

cavabını vermək, üstün gəlmək; məğlub etmək; ~ yerində oturtmaq, yerini göstərmək, cavabını vermək.

QABAĞINA QATMAQ
QABAĞINA SÜMÜK ATMAQ