QABAĞINA DÜŞMƏK

başçılıq etmək; ~ yol göstərmək.

QABAĞINA DAŞ DIĞIRLAMAQ (YUMALAMAQ)
QABAĞINA KEÇMƏK