QABAĞA VERMƏK

məsuliyyəti, cavabdehliyi boynuna qoymaq.

QABAĞA SALMAQ
QABAĞI AÇILMAQ