QABAQ-QABAĞA QOYMAQ

qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq, müqayisə etmək.

QABAĞINI KƏSMƏK
QABIQ QOYMAQ