QADAQDA SAXLAMAQ

sərbəstlik verməmək, əl-qol açmağa, müəyyən həddən kənara çıxmağa qoymamaq.

QAÇANI QOVMAMAQ
QAFİYƏ DƏYİŞMƏK