QEYBƏT QIRMAQ

başqasının əleyhinə danışmaq, başqasının dalınca deyinmək, başqa bir adamın sözünü, hərəkətlərini mənfi yöndə müzakirə etmək.

QAZDIĞI QUYUYA ÖZÜ DÜŞMƏK
QEYDİNƏ QALMAQ