QEYRƏTİNƏ TOXUNMAQ

bax: qüruruna toxunmaq.

QEYRƏTİNƏ SIĞIŞDIRMAMAQ
QEYRƏTİNİ ÇƏKMƏK