QOLTUĞU ŞİŞMƏK

bax: qoltuğunun altı şişmək.

QOLTUĞU QARPIZLANMAQ
QOLTUĞUNA GİRMƏK