QOLTUĞU QALXMAQ

bax: qoltuğunun altı şişmək.

QOLLARINI ÖLÇMƏK
QOLTUĞU QARPIZLANMAQ