QORXUYA SALMAQ

həyəcanlandırmaq, qorxutmaq; ~ təşvişə salmaq, canına qorxu salmaq, canına vəlvələ (vicvicə) salmaq.

QORXUYA DÜŞMƏK
QOŞA GƏTİRMƏK