QOYNUNU AÇMAQ

məmnuniyyətlə qəbul etmək, yer vermək.

QOVĞA SALMAQ
QOYUN CİLDİNƏ GİRMİŞ QURD