QOZUNUN ÜSTÜNƏ QOZ QOYMAQ

dərdini daha da artırmaq, işini daha da çətinləşdirmək, əlavə problem yaratmaq.

QOZ-QOZ OYNAMAQ
QU DESƏN, QULAQ TUTULAR