QULAĞI BATMAQ

çox uca səsdən, gurultudan, partlayışdan qulağı heç nə eşitməmək; ~ qulaqları tutulmaq.

QULAĞA GİRMƏK
QULAĞI CİNGİLDƏMƏK