QULAĞI CİNGİLDƏMƏK

inanca görə, haradasa haqqında danışıldığını hiss etmək.

QULAĞI BATMAQ
QULAĞI ÇALMAQ