QULAĞI DİNCƏLMƏK

rahat olmaq, asudələşmək, qayğıdan azad olmaq, heç bir şeyin dərdini çəkməmək.

QULAĞI DARI DƏLMƏK
QULAĞI DÖYƏNƏK OLMAQ