RADİOLAŞMAQ

f. Radioverilişi ilə təchiz olunmaq.
RADİOLAŞMA
RADİOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə