RADİOQƏBULEDİCİ

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RADİOQƏBULEDİCİ radioqəbuledici bax radio
RADİOKİMYA
RADİOQRAM

Digər lüğətlərdə