RAM

[ fars. ] : ram etmək – özünə tabe etmək, özünə alışdırmaq, baş əydirmək, özünə lazım olan şəkildə dəyişmək; əhliləşdirmək.
Kərəm bir neçə ildən sonra atı tutub öyrətdi, özünə ram elədi. M.Hüseyn.

Ram olmaq – tabe olmaq, baş əymək.
Görürəm, suların gizli qüdrəti; İnsanın əlində indi ram olur. R.Rza.
[Qaşqa day] yavaş-yavaş adamlara ram olurdu. İ.Əfəndiyev.

RÁLLİ
RAMA

Digər lüğətlərdə