RAMİZ

Ərəbcə rəmz (simvol) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAMİN
RANÇO

Значение слова в других словарях