RANA

(Meğri)
xış və ya kotanın torpaqda açdığı şırım
RAMRAMAY
RASA