REFERÁT

[ lat. referre – məruzə etmək, məlumat vermək]
1. Elmi əsərin, oxunmuş kitabın və s. şifahi və ya yazılı qısa məzmunu, xülasəsi. Referat yazmaq.
2. Ədəbi və başqa məxəzlərin icmalına həsr olunmuş hər hansı mövzuda məruzə.
REDÚT
REFERATİV

Digər lüğətlərdə