REJİSSORLUQ

is.
1. Rejissorun işi, sənəti, vəzifəsi.
2. Tamaşanın, filmin quruluşuna rəhbərlik; rejissura.
[Əmrulla:] Əsərin rejissorluğu Gülsabah xanıma tapşırılır. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • REJİSSORLUQ REJİSSORLUQ [Mazandaranski:] İndi nə rejissorluğu əlindən alan var, nə premyerliyini (C.Cabbarlı); ŞƏBİHGƏRDANLIQ (köhn
REJİSSÓR
REJİSSURA

Digər lüğətlərdə