REKVİZİTÇİ

bax rekvizitor.
REKVİZİ́T
REKVİZİTOR

Digər lüğətlərdə