REKVİZİTOR

[ lat. ] Teatrda, kinostudiyada rekvizitə baxan adam; rekvizitçi.
REKVİZİTÇİ
RÉQBİ

Digər lüğətlərdə