rentgen

Rentgen və qamma-şüalarının şüalanma doza vahidi olub, normal şəraitdə 1 kub sm havada yaratdığı elektrik yükünün miqdarı

renta müqaviləsi
REPO əməliyyatı

Digər lüğətlərdə