RENTGENOLOQ

[rentgen və yun. logos] Rentgenologiya və rentgen şüaları ilə müalicə mütəxəssisi olan həkim.
RENTGENOLOJİ
RENTGENOSKOPİK

Digər lüğətlərdə