RENTGENOLOJİ

sif. [rentgen və yun. logos] Rentgenologiya ilə əlaqədar olan, rentgenologiya ilə bağlı olan. Rentgenoloji üsul.
RENTGENOLÓGİYA
RENTGENOLOQ

Digər lüğətlərdə