RENTGENÓQRAM

[rentgen və yun. gramma – yazı] Rentgen şüaları vasitəsilə fotoplastinka və ya plyonkada alınan əks.
RENTGENOQRÁFİYA
RENTGENOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə