RENTGENOQRÁFİYA

[rentgen və yun. grapho – yazıram] Rentgen şüaları vasitəsilə qeyri-şəffaf cisimlərin daxili quruluşunun şəklinin çəkilməsi.
RENTGÉN
RENTGENÓQRAM

Digər lüğətlərdə