REPRESSİYA

Latınca presləmək sözü ilə qohumdur, “sıxışdırma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

REPERAUND
REPRODUKTİV

Значение слова в других словарях