RİŞBABA

is. Uzunsov iri gilələri olan üzüm növü.
Rişbaba, həzarı, qaraşirə üzümü bütün Qarabağda məşhurdur. Ə.Vəliyev.

RİŞ
RİŞƏ

Digər lüğətlərdə