RİSALƏ

is. [ ər. ]
1. Məktub, namə, kağız.
Ey əziz, yaxşı can, min dərdə dərman; Yazdığın risalə nə yaxşı-yaxşı. Aşıq Ələsgər.
[Fərrux:] [Mollanın] müctəhiddən risaləsi, qazıdan icazəsi var. Ə.Vəliyev.

2. Hər hansı bir məsələyə dair kiçik kitab; kitabça.
// Jurnal, məcmuə.
[Bax Nemətə:] Sizin ilk işiniz şəhəri dolanıb, bu risalə üçün elan toplamaqdır. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RİSALƏ risalə bax 1. jurnal; 2. kitabça 1
RİNQ
RİSK

Digər lüğətlərdə