RONA

(Meğri)
bax rana . – Üş-dört yol demişəm ki, alt öküzdərin ronada saxla
ROD
RU

Digər lüğətlərdə