RU

ru elemeg:
(Bakı)
bostanda və ya dağda olan məhsulu axırıncı dəfə tamamilə yığmaq. – Olar bosdannarını ru elədilər
RONA
RUBA

Digər lüğətlərdə