ABGƏRDƏN

Fars sözüdür (əsli abgərdən), “çömçə” deməkdir. Ab “su”, gərdan isə “gəzən”, “dolanan”, “hərəkət edən” deməkdir. Abgərdan hərfi mənada “suda dolanan, hərəkət edən, suyu qarışdıran” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)