SIĞIRÇI

(Ağstafa, Barana, Kəlbəcər, Qax, Qazax, Şəki, Şəmkir)
naxırçı. – Bizim kətdə bir yaxşı sığırcı var, malları vaxdında aparer, vaxdında da gətirer (Qazax); – Sığırçının nobata gələsi gün çatıy (Qax); – Sığırçının vəziyyəti çovanınkınnan yunuludu (Şəmkir)
SIĞIRBUĞA
SIĞIRDİLİ

Digər lüğətlərdə