SƏNƏD

İstinad kəlməsi ilə qohumdur, “istinad edilən” (kağız və s.) mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SƏNAYE
SƏNƏK

Значение слова в других словарях