SABBAR

çox səbirli, dözümlü, təmkinli.
SABAHƏT
SABDİN