SADƏDİL

SADƏDİL – İNADCIL Sən ki bir sadədil uşaq idin? (Ə.Haqverdiyev); İnadcıl bir uşaq kimi özünü aparırdı (“Ulduz”).

SADƏ
SADƏDİLLİK

Digər lüğətlərdə