SAF

Ərəbcədir, bizdə qatqısız (qarışığı olmayan) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SADİZM
SAĞANAQ

Значение слова в других словарях